شکرگزاری

چه کنم من؟ 

که هیچگاه نمی توانم به گرد پایت هم برسم... هربار که قدمی برمیدارم تو را فرسنگها جلوتر از خویش می یابم... به تاخت به سویت حرکت میکنم اما آنچنان گوی سبقت را ربوده ای که با هیچ چیز زمینی نمی توان این بعد مسافت را طی نمود... این بار نگاهی به لطف و مرحمتت می اندازم و آنگاه تو را شکر می گویم... چرا که با محاسبات زمینی، هیچگاه نخواهم توانست شکر داشته هایم را بجا بیاورم... 

خدای خوب من... 

/ 3 نظر / 23 بازدید
میم

خدایا به خاطر نعمت عشق از تو سپاسگذارم.......چقدر شیوا بیان کردی عزیز دلم

سمانه

بارالها شکرت بخاطر همه داشته ها و نداشته هایی که به من عطا خواهی کرد