توکل

گاهی همه چیز خوب پیش میرود، فقط کافیست به خودش واگذار کنی، اما به ناگاه ادای آدمهای همه چیز دان را درمیاوری و در یک چشم بر هم زدن همه چیز را خراب میکنی ؛ و بعد فقانت به آسمان میرود که:" خدایا چه کنم؟ چه کنم؟ "

مصداق بارز "خود کرده را تدبیر نیست" دقیقا همین جاست. وقتی به خودش میسپاری، دیگر باید بسپاری، اما و اگر ندارد. تکلیفت را مشخص کن.

یا توکل کن یا نکن، نصفه و نیمه اش فایده ای ندارد!!! 

/ 5 نظر / 44 بازدید
سمانه

من که توکل کردم تو چطور نصف نیمه اش فایده ندارد

عادل

قربون خدا بریم که بود و نبودمان از اونه ...

107...............؟؟؟

یاد بگیریم از محبت دیشب پدر نگوییم، در حضور کسی که پدرش در اغوش خاک ارمیده است یاد بگیریم از اغوش گرم مادر نگوییم در حضور کسی که مادرش را فقط در خواب می تواند ببیند یاد بگیریم گر به وصال عشقمان رسیدیم میان انبوه جمعیت کمی دستانش را اهسته تر بفشاریم شاید امروز صبح کسی در فراق عشقش چشم گشوده باشد یاد بگیریم اگر روزی از خنده ی فرزندمان به وجد امدیم شکرش را در تنهایی به جا اوریم، نه وصف خنده اش را در جمع شاید کسی در حسرتش روز می گذراند یاد بگیریم اهسته تر بخندیم شاید کسی غمی پنهان دارد که فقط خدا می داند یاد بگیریم ترحم ناشیانه به درد های غریبه ای نکنیم شاید همان حوالی کسی از ان درد دلشکسته است : : انسانها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند: 1-وقتی نمی توانند در حد شما باشند 2-وقتی چیزی که شما دارید را ندارند 3-وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند : : معلم انشاء سر کلاس میگه:""معلم خود را توصیف کنید"" هست بعد از چند دقیقه یکی از بچه ها میگه: اقا اجازه ..؟؟ قرمساق را با "س" می نویسند یا "ص" : : بعضیا جوری رژ لب میزنن که دیگه نمیشه بهش گفت رژ لب باید گفت ر