دلتنگی های من
۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: ٢:٢٩ ‎ق.ظ ::  نويسنده : رها      

گرچه افتاد ززلفش گرهی درکارم

         همچنان چشم گشادازکرمش می دارم

بطرب حمل مکن سرخی رویم که چوجام

        خون دل عکس برون می دهد از رخسارم

پرده ی مطربم از دست برون خواهد برد

        آه اگرزانکه دراین پرده نباشدبارم

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

        تادراین پرده جزاندیشه ی اونگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن

        ازنی کلک همه قند و شکر می بارم

دیده ی بخت به افسانه ی اوشددرخواب

       کونسیمی زعنایت که کند بیدارم

چون تورادرگذرای یار نمی یارم دید

       باکه گویم که بگوید سخنی بایارم

به صدامید نهادیم دراین بادیه پای

       ای دلیل دل گمگشته فرو مگذارم

دوش می گفت که حافظ همه رویست و ریا

       بجز از خاک درش باکه بود بازارم

درباره وبلاگ
رها

نويسندگان
صفحات وبلاگ